USER CENTER
A50Trading Guide Trang chủ>Hướng dẫn giao dịch > A50
Cổ phiếu lớn nhất thế giới , khối lượng giao dịch trong ngày của 20nghìn tỷ$

Chỉ số A50 Trung Quốc FXI bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán A lớn nhất, tổng cộng giá trị vốn hóa chiếm 33% tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán A, là chỉ số có khả năng tối ưu nhất đại diện cho thị trường chứng khoán A Trung Quốc, rất nhiều nhà đầu tư đều lấy chỉ số này làm chỉ số chính xác để đánh giá thị trường Trung Quốc. Chỉ số A50 là công cụ duy nhất có thể bảo vệ rủi ro chứng khoán A của Trung Quốc tại nước ngoài, không có sự hạn chế hạn ngạch đối với nhà đầu tư cơ quan nước ngoài (QFII) không có tư cách giao dịch và hợp pháp, có thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư chứng khoán A Trung Quốc của các nhân sĩ đầu tư nước ngoài.

Điểm lợi thế đầu tư vàng
  • Giá thành thấp
  • Bảo vệ chứng khoán A
  • Giao dịch hai chiều đảm bảo
  • Thị trường minh bạch
Trading Guide
tên FA50
Giá trị điểm (lot) 10 USD
Biến động điểm số thấp nhất 1 Điểm chỉ số
giá chênh lệch 15 Điểm chỉ số
Tiền ký quỹ 2,000 USD/lot
Bắt buộc khóa giao dịch 20%
Chênh lệch khớp lệnh nhỏ nhất 50 Điểm chỉ số