USER CENTER
Về Kim ThịnhAbout Golden Grand Finance Trang chủ>THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VÀNG Kim Thịnh
Fast Track

THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VÀNG Golden Grand

THUYẾT MINH VỀ CÔNG BỐ RỦI RO

Với thuyết minh khái quát này công ty không công bố tất cả rủi ro và các mặt quan trọng khác của kim loại quý (bao gồm vàng và bạc ) (Gọi tắt là “vàng bạc”); ngoại hối. Rút ra bài học từ rủi ro, trước khi khách hàng tiến hành loại giao dịch này cần tìm hiểu về các đặc điểm có liên quan của giao dịch này và những mức độ rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải, kim loại quý và ngoại hối là sản phẩm phức tạp không thích hợp với mọi nhà đầu tư. Khách hàng cần căn cứ vào các tình hình cụ thể có liên quan như kinh nghiệm, mục đích kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro để xem các giao dịch này có phù hợp với chính bản thân khách hàng hay không. Trước khi mở tài khoản và tiến hành giao dịch khách hàng nên tham vấn một chuyên gia tư vấn tài chính độc lập.

GIAO DỊCH KIM LOẠI QUÝ

1.Hiệu ứng “đòn bẩy”

Giao dịch kim loại quý mang rủi ro rất cao. So với giá của các loại kim loại quý thì số tiền bảo đảm ban đầu có thể tương đối nhỏ, như vậy giao dịch đã bị “đòn bẩy hoá”. Mặc dù trên thị trường xuất hiện những biến động rất nhỏ thôi nhưng cũng gây ảnh hưởng khá lớn đối với số vốn mà khách hàng đã và sẽ gửi vào: Điều này có lẽ có lợi và cũng có hại cho khách hàng: Khách hàng có thể vì giữ ngôi vị của mình mà gửi vào ngân hàng một số tiền đảm bảo ban đầu và phải chịu những tổn thất trên số vốn tăng thêm. Nếu thị trường biến động gây ra bất lợi cho khách hàng hoặc mức độ tăng lên cao rồi thì khách hàng có thể không kịp tăng thêm số tiền đảm bảo để giữ ngôi vị của mình mà lại bị thanh lý trong tình trạng lỗ vốn thì khách hàng sẽ buộc phải chịu lỗ do tình trạng này gây nên.

2.Lệnh hoặc sách lược giảm thiểu rủi ro.

Cấp phát một số lệnh nào đó nhằm hạn chế tổn thất ở một mức với số tiền nhất định nào đó (ví dụ lệnh “Ngừng tổn thất” hoặc lệnh “Giá giới hạn ngừng tổn thất” ) có thể cũng không có hiệu lực hoặc không được thực hiện. Nếu đơn hàng là Đơn với giá giới hạn ngừng tổn thất thì không thể đảm bảo cho đơn hàng được thực hiện với giá giới hạn hoặc có thể thực hiện. Một số sách lược sử dụng biện pháp sáp nhập vị thế khách hàng như giao dịch lựa chọn kép chênh giá hoặc đồng giá hoặc đơn thuần chỉ làm “thế đầu cơ giá lên” hoặc “thế đầu cơ giá xuống” thì vẫn tồn tại các rủi ro tương đương.

Những rủi ro lớn khác của giao dịch kim loại quý.

3. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁC CUỘC GIAO DỊCH

Cơ sở hạ tầng cho đa số các cuộc đấu giá công khai và các giao dịch là do hệ thống với cơ sở là các máy tính để hỗ trợ trong việc tiến hành đặt lệnh giao dịch, truyền tải, thực hiện, khớp lệnh, đăng ký và thanh toán giao dịch. Giống như tất cả các thiết bị khác, các công việc này đều dễ bị tác động bởi các sự cố nhất thời. Khả năng mà khách hàng thu lại được sau một số tổn thất nào đó có thể còn phụ thuộc vào mức độ trách nhiệm của nhà cung cấp hệ thống đó, phụ thuộc vào thị trường, vào phòng thanh toán và /hoặc các công ty thành viên cài đặt các thiết bị đó. Những trách nhiệm có mức độ này có thể là khác nhau ở từng công ty.

4. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Những giao dịch được tiến hành qua hệ thống giao dịch điện tử, có thể không chỉ khác với những giao dịch đấu giá công khai trên thị trường, nó cũng khác với những giao dịch trên hệ thống điện tử khác. Nếu khách hàng tiến hành các giao dịch thông qua một hệ thống điện tử nào đó thì khách hàng sẽ phải đứng trước những rủi ro mà hệ thống này đem lại, bao gồm những sự cố về phần cứng và phần mềm. Sự cố của hệ thống có thễ dẫn đến việc đơn đặt hàng của khách hàng khó có thể được thực hiện đúng theo lệnh hoặc về không thể nào thực hiện được.

5. GIAO DỊCH BÊN NGOÀI SỞ GIAO DỊCH (OTC)

Tại một số khu vực có sự quản chế tư pháp nào đó, hơn nữa trong tình hình bị hạn chế thì công ty có thể được cho phép triển khai giao dịch bên ngoài sở giao dịch. Các công ty tiến hành giao dịch cho công ty có thể cũng chính là đối thủ giao dịch của công ty. Golden Grand Finance là đối thủ giao dịch trực tiếp của khách hàng trong rất nhiều giao dịch kim loại quý. Golden Grand Finance có quyền từ chối chấp nhận hoặc bảo lãnh cho bất kỳ đơn hàng nào. Do vậy việc đánh giá khoản tiền mặt hiện có, thẩm định giá trị, xác định giá cả công bằng hay đánh giá rủi ro có thễ sẽ rất khó khăn hoặc là không thể. Do những nguyên nhân này mà các giao dịch có thể sẽ gặp phải rủi ro càng lớn. Những giao dịch OTC có thể chịu sự giám sát quản lý ít hơn hoặc chịu sự giám sát của các hệ thống giám sát quản lý khác nhau. Trước khi bắt đầu khách hàng nên tìm hiểu những quy định phù hợp và những rủi ro đi kèm.

6. GIAO DỊCH TẠI CÁC KHU VỰC CÓ SỰ CHẾ ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KHÁC

Các giao dịch tiến hành tại các thị trường với hệ thống pháp luật khác (bao gồm các thị trường kết nối chính thức với thị trường tại địa phương) có thể sẽ làm khách hàng phải đứng trước các rủi ro khác. Với quy định tại các thị trường đó, thì khách hàng sẽ nhận được sự bảo đảm khác thậm chí sẽ là giảm bớt những sự bảo lãnh đối với nhà đầu tư. Trước khi bắt đầu giao dịch khách hàng nên tìm hiểu tất cả những quy định có liên quan tới giao dịch của khách hàng. Cơ quan giám sát quản lý của khách hàng tại địa phương sẽ không thể cưỡng chế thực hiện theo những quy định mà chính quyền hoặc thị trường tại địa phương đang thi hành hệ thống tư pháp của họ. Khách hàng trước khi giao dịch cần phải xác định và tìm hiểu những khoản lợi mình có được tại địa phương mình cũng như tại khu vực chịu sự ràng buộc của một hệ thống tư pháp khác.

7. Điều kiện và các điều khoản giao dịch kim loại quý

Khách hàng cần phải tìm hiểu những điều kiện, điều khoản và các nghĩa vụ khi mua bán kim loại quý.

8. Mối quan hệ giữa tạm dừng hoặc hạn chế giao dịch với việc định giá

Những rủi ro có thể dẫn đến làm tăng tổn thất do tình trạng thị trường (ví dụ như tính lưu động của thị trường) và, hoặc điều lệ vận hành của một số thị trường nào đó (ví dụ bất kỳ một loại kim loại quý nào đó tạm ngừng giao dịch do bị hạn chế mức giá hoặc do thị trường ngừng hoạt động), đã trở nên rất khó khăn hoặc không thể tiến hành để hoàn thành giao dịch hoặc thanh toán hay tự bảo hiểm tiền mặt. Hơn nữa, mối quan hệ bình thường giữa những vấn đề có liên quan đến tài sản và kim loại quý có thể không còn tồn tại nữa và đã không còn giá tham khảo có liên quan đến tài sản, làm cho “sự công bằng” khó có thể đoán định.

9. HOA HỒNG GIAO DịCH VÀ CÁC KHOẢN PHÍ PHẢI THU KHÁC

Trước khi tiến hành giao dịch khách hàng phải tìm hiểu kỹ tất cả các khoản phải chi như hoa hồng, các chi phí và các loại lệ phí khác. Những khoản phí này sẽ ảnh hưởng đến việc có thể có lãi hoặc tăng thêm những tổn thất cho khách hàng.

10. TIỀN MẶT VÀ CỦA CẢI CẤT TRỮ

Khách hàng bắt buộc phải nắm rõ những nội dung có liên quan đến việc cất trữ tiền bạc và của cải khi tiến hành các giao dịch tại địa phương hoặc các giao dịch OTC, để xem tài sản của mình có được đảm bảo hay không, đặc biệt là khi công ty có số tài sản không bằng số nợ hoặc là khi công ty phá sản. Mức độ tiền mặt và của cải mà khách hàng có thể nhận lại được phụ thuộc vào những quy định pháp luật riêng và cả những quy định tại địa phương. Tại một số khu vực có sự quản chế của tư pháp, khi trả nợ thiếu hụt thì tất cả những của cải và tiền mặt của khách hàng sẽ được đánh dấu riêng để cùng được phân phối thêm theo tỷ lệ .

GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

1.Hiệu ứng “đòn bẩy”

Giao dịch ngoại hối mang rủi ro rất cao. So với giá của ngoại hối thì số tiền bảo đảm ban đầu có thể tương đối nhỏ, như vậy giao dịch đã bị “đòn bẩy hoá”. Mặc dù trên thị trường xuất hiện những biến động rất nhỏ thôi nhưng cũng gây ảnh hưởng khá lớn đối với số vốn mà khách hàng đã và sẽ gửi vào: Điều này có lẽ có lợi và cũng có hại cho khách hàng: Khách hàng có thể vì giữ ngôi vị của mình mà gửi vào ngân hàng một số tiền đảm bảo ban đầu và phải chịu những tổn thất trên số vốn tăng thêm. Nếu thị trường biến động gây ra bất lợi cho khách hàng hoặc mức độ tăng lên cao rồi thì khách hàng có thể không kịp tăng thêm số tiền đảm bảo để giữ ngôi vị của mình mà lại bị thanh lý trong tình trạng lỗ vốn thì khách hàng sẽ buộc phải chịu lỗ do tình trạng này gây nên.

2.Lệnh hoặc sách lược giảm thiểu rủi ro.

Cấp phát một số lệnh nào đó nhằm hạn chế tổn thất ở một mức với số tiền nhất định nào đó (ví dụ lệnh “Ngừng tổn thất” hoặc lệnh “Giá giới hạn ngừng tổn thất” ) có thể cũng không có hiệu lực hoặc không được thực hiện. Nếu đơn hàng là Đơn với giá giới hạn ngừng tổn thất thì không thể đảm bảo cho đơn hàng được thực hiện với giá giới hạn hoặc có thể thực hiện. Một số sách lược sử dụng biện pháp sáp nhập vị thế khách hàng như giao dịch lựa chọn kép chênh giá hoặc đồng giá hoặc đơn thuần chỉ làm “thế đầu cơ giá lên” hoặc “thế đầu cơ giá xuống” thì vẫn tồn tại các rủi ro tương đương.

3. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁC CUỘC GIAO DỊCH

Cơ sở hạ tầng cho đa số các cuộc đấu giá công khai và các giao dịch là do hệ thống với cơ sở là các máy tính để hỗ trợ trong việc tiến hành đặt lệnh giao dịch, truyền tải, thực hiện, khớp lệnh, đăng ký và thanh toán giao dịch. Giống như tất cả các thiết bịkhác, các công việc này đều dễ bị tác động bởi các sự cố nhất thời. Khả năng mà khách hàng thu lại được sau một số tổn thất nào đó có thể còn phụ thuộc vào mức độ trách nhiệm của nhà cung cấp hệ thống đó, phụ thuộc vào thị trường, vào phòng thanh toán và /hoặc các công ty thành viên cài đặt các thiết bị đó. Những trách nhiệm có mức độ này có thể là khác nhau ở từng công ty.

4. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Những giao dịch được tiến hành qua hệ thống giao dịch điện tử, có thể không chỉ khác với những giao dịch đấu giá công khai trên thị trường, nó cũng khác với những giao dịch trên hệ thống điện tử khác. Nếu khách hàng tiến hành các giao dịch thông qua một hệ thống điện tử nào đó thì khách hàng sẽ phải đứng trước những rủi ro mà hệ thống này đem lại, bao gồm những sự cố về phần cứng và phần mềm. Sự cố của hệ thống có thễ dẫn đến việc đơn đặt hàng của khách hàng khó có thể được thực hiện đúng theo lệnh hoặc về cơ bản không thể nào thực hiện được.

5. GIAO DỊCH BÊN NGOÀI SỞ GIAO DỊCH (OTC)

pTại một số khu vực có sự quản chế tư pháp nào đó, hơn nữa trong tình hình bị hạn chế thì công ty có thể được cho phép triển khai giao dịch bên ngoài sở giao dịch. Các công ty tiến hành giao dịch cho công ty có thể cũng chính là đối thủ giao dịch của công ty. Golden Grand Finance là đối thủ giao dịch trực tiếp của khách hàng trong rất nhiều giao dịch kim loại quý. Golden Grand Finance có quyền từ chối chấp nhận hoặc bảo lãnh cho bất kỳ đơn hàng nào. Do vậy việc đánh giá khoản tiền mặt hiện có, thẩm định giá trị, xác định giá cả công bằng hay đánh giá rủi ro có thễ sẽ rất khó khăn hoặc là không thể. Do những nguyên nhân này mà các giao dịch có thể sẽ gặp phải rủi ro càng lớn. Những giao dịch OTC có thể chịu sự giám sát quản lý ít hơn hoặc chịu sự giám sát của các hệ thống giám sát quản lý khác nhau. Trước khi bắt đầu khách hàng nên tìm hiểu những quy định phù hợp và những rủi ro đi kèm.

6. GIAO DỊCH TẠI CÁC KHU VỰC CÓ SỰ CHẾ ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KHÁC

Các giao dịch tiến hành tại các thị trường với hệ thống pháp luật khác (bao gồm các thị trường kết nối chính thức với thị trường tại địa phương) có thể sẽ làm khách hàng phải đứng trước các rủi ro khác. Với quy định tại các thị trường đó, thì khách hàng sẽ nhận được sự bảo đảm khác thậm chí sẽ là giảm bớt những sự bảo lãnh đối với nhà đầu tư. Trước khi bắt đầu giao dịch khách hàng nên tìm hiểu tất cả những quy định có liên quan tới giao dịch của khách hàng. Cơ quan giám sát quản lý của khách hàng tại địa phương sẽ không thể cưỡng chế thực hiện theo những quy định mà chính quyền hoặc thị trường tại địa phương đang thi hành hệ thống tư pháp của họ. Khách hàng trước khi giao dịch cần phải xác định và tìm hiểu những khoản lợi mình có được tại địa phương mình cũng như tại khu vực chịu sự ràng buộc của một hệ thống tư pháp khác.

7. Điều kiện và các điều khoản giao dịch ngoại hối

Khách hàng cần phải tìm hiểu những điều kiện, điều khoản và các nghĩa vụ khi mua bán ngoại hối.

8. Mối quan hệ giữa tạm dừng hoặc hạn chế giao dịch với việc định giá

Những rủi ro có thể dẫn đến làm tăng tổn thất do tình trạng thị trường (ví dụ như tính lưu động của thị trường) và, hoặc điều lệ vận hành của một số thị trường nào đó (ví dụ bất kỳ một loại ngoại hối nào đó tạm ngừng giao dịch do bị hạn chế mức giá hoặc do thị trường ngừng hoạt động), đã trở nên rất khó khăn hoặc không thể tiến hành để hoàn thành giao dịch hoặc thanh toán hay tự bảo hiểm tiền mặt. Hơn nữa, mối quan hệ bình thường giữa những vấn đề có liên quan đến tài sản và ngoại hối có thể không còn tồn tại nữa và đã không còn giá tham khảo có liên quan đến tài sản, làm cho “sự công bằng” khó có thể đoán định.

9. HOA HỒNG GIAO DỊCH VÀ CÁC KHOẢN PHÍ PHẢI THU KHÁC

Trước khi tiến hành giao dịch khách hàng phải tìm hiểu kỹ tất cả các khoản phải chi như hoa hồng, các chi phí và các loại lệ phí khác. Những khoản phí này sẽ ảnh hưởng đến việc có thể có lãi hoặc tăng thêm những tổn thất cho khách hàng.

10. TIỀN MẶT VÀ CỦA CẢI CẤT TRỮ

Khách hàng bắt buộc phải nắm rõ những nội dung có liên quan đến việc cất trữ tiền bạc và của cải khi tiến hành các giao dịch tại địa phương hoặc các giao dịch OTC, để xem tài sản của mình có được đảm bảo hay không, đặc biệt là khi công ty có số tài sản không bằng số nợ hoặc là khi công ty phá sản. Mức độ tiền mặt và của cải mà khách hàng có thể nhận lại được phụ thuộc vào những quy định pháp luật riêng và cả những quy định tại địa phương. Tại một số khu vực có sự quản chế của tư pháp, khi trả nợ thiếu hụt thì tất cả những của cải và tiền mặt của khách hàng sẽ được đánh dấu riêng để cùng được phân phối thêm theo tỷ lệ .

CHỈ DẪN CHO KHÁCH HÀNG

Thoả thuận này có giá trị ràng buộc pháp lý, xin hãy đọc kỹ

Thoả thuận này do Golden Grand Finance (dưới đây gọi là “Công ty Golden Grand”): một công ty TNHH được thành lập tại New Zealend, người kế thừa công ty hoặc người chuyển nhượng và bên tham gia ký hợp đồng theo văn bản thoả thuận này cùng nhau ký kết. (sau đây gọi là “khách hàng”)

Về việc mở tài khoản tại công ty Golden Grand để thông qua thị trường OTC và ngoại hối bên ngoài sở giao dịch vàng tiến hành đầu cơ và hoặc mua, và hoặc bán kim loại quý hàng giao ngay (sau đây gọi chung là “thị trường bên ngoài sở giao dịch kim loại quý”) và ngoại hối, khách hàng xác nhận đã tìm hiểu những yếu tố có liên quan đến giao dịch tại thị trường bên ngoài đối với kim loại quý và ngoại hối mà mình đầu cơ, và những thuyết minh về công bố rủi ro đã cung cấp cho khách hàng.

1. Giao dịch tại thị trường bên ngoài sở giao dịch đối với kim loại quý và ngoại hối chỉ phù hợp với các tổ chức và cá nhân chuyên kinh doanh kim loại quý, tài sản của họ có thể chịu được những tổn thất có thể vượt quá số tiền đảm bảo hoặc giá trị tiền gửi.

2. Nghiệp vụ của OTC đối với kim loại quý không phải là giao dịch tại thị trường có tổ chức, nên không cần phải đấu giá công khai. Cho dù rất nhiều hệ thống với cơ sở là máy vi tính đã cung cấp báo giá và giá cả thực tế thì báo giá và giá thực tế vẫn có thể chênh lệch do tính không lưu động của thị trường. Rất nhiều cơ sở giao dịch điện tử với hệ thống bao gồm các máy vi tính hỗ trợ khách hàng tiến hành xuất đơn đặt hàng giao dịch, thực hiện đơn đặt hàng, khớp lệnh. Cũng giống như tất cả các cơ sở hạ tầng và các hệ thống khác, chúng cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các sự cố tạm thời. Khả năng mà khách hàng nhận lấy một số những tổn thất nào đó phụ thuộc vào mức độ trách nhiệm của nhà cung cấp hệ thống, ngân hàng trên thị trường và /hoặc sự thiết định của tổ chức tài chính. Những mức độ trách nhiệm này có thể không hoàn toàn giống nhau.

3. Trên thị trường OTC, khi giao dịch kim loại quý và ngoại hối, công ty không hạn chế ở các giao dịch bên ngoài sở giao dịch để tiến hành các giao dịch. Đối với các công ty mà tiến hành giao dịch cho khách hàng thì Công ty vàng Golden Grand có thể là đối thủ của khách hàng. Có khả năng việc công bố đóng cửa (trong tình huống này) , thẩm định giá trị, xác định giá trị công bằng hoặc đánh giá rủi ro sẽ rất khó khăn hoặc là không thể. Do những nguyên nhân này mà loại giao dịch này có thể sẽ phải đứng trước những rủi ro lớn hơn. Giao dịch OTC ít chịu sự giám sát quản lý hơn hoặc chịu sự quản chế của hệ thống giám sát quản lý khác. Trước khi giao dịch khách hàng nên tìm hiểu những quy định phù hợp và cả những rủi ro kèm theo.

4. Không ai có thể đảm bảo uy tín của các đối thủ giao dịch cho khách hàng. Công ty vàng Golden Grand sẽ chỉ cố gắng tiến hành giao dịch với những tổ chức và các trung tâm thanh toán có uy tín tốt. Ngoài ra có thể xảy ra tình huống như thế này, khả năng lưu động của giao dịch giảm xuống dẫn đến giao dịch kim loại quý hoặc ngoại hối bị dừng lại, từ đó gây trở ngại cho các nhà đầu cơ, có thể dẫn đến những tổn thất tương đối về tài chính.

5. Khách hàng xác nhận mua vào hoặc bán ra kim loại quý và ngoại hối bao gồm cả việc tiến hành thanh toán mỗi lần giao dịch hàng giao ngay cũng nhập sổ vào tài khoản của khách hàng.

6. Chính sách về tiền đảm bảo của Công ty vàng Golden Grand, và chính sách của các tổ chức/ các trung tâm thanh toán tiến hành giao dịch có thể yêu cầu khách hàng tăng thêm vốn để duy trì tài khoản tiền đảm bảo của khách hàng, khách hàng có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu về số tiền đảm bảo này. Nếu không có thể sẽ dẫn đến việc phải trả nợ và những tổn thất tương ứng cho nhà đầu cơ. Công ty Golden Grand còn bảo lưu quyền từ chối chấp nhận đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ tự bảo hiểm trên thị trường.

7. Giao dịch tại 1 hệ thống giao dịch điện tử nào đó có thể không chỉ khác với những giao dịch trên thị trường cùng ngành ngân hàng, mà còn khác so với những giao dịch tại hệ thống điện tử khác nữa. Nếu khách hàng tiến hành giao dịch tại một thị trường điện tử nào đó thì khách hàng sẽ phải đối mặt với những rủi ro còn liên quan của hệ thống đó, bao gồm những sự cố về phần cứng và phần mềm. Sự cố hệ thống có thể gây nên tình trạng đơn hàng của khách hàng khó có thể thực hiện theo lệnh của khách hàng hoặc về cơ bản là không thể thực hiện.

8. Nếu khách hàng uỷ thác giao dịch hoặc chuyển quyền quản lý tài khoản của mình cho người thứ 3 (sau đây gọi là “người giới thiệu”), bất luận là với phương thức có quyền tự chủ hay không có quyền tự chủ thì Công ty GOLDEN GRAND chắc chắn sẽ không bao giờ có trách nhiệm lựa chọn đối với khách hàng hoặc giới thiệu cho họ. Công ty GOLDEN GRAND không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc đảm bảo nào đối với người giới thiệu giao dịch có liên quan;Công ty GOLDEN GRAND không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh do hành vi của người giới thiệu giao dịch gây ra cho khách hàng;Công ty GOLDEN GRAND không giấu diếm hoặc hỗ trợ hoặc phê duyệt trực tiếp đối với các phương thức thực hiện của những người giới thiệu giao dịch. Nếu khách hàng uỷ thác cho người giới thiệu của khách hàng quản lý tài khoản của mình thì khách hàng sẽ phải tự gánh chịu rủi ro.

9. Đối với những thông tin hoặc kiến nghị mà khách hàng đã hoặc sẽ có được từ người giới thiệu hoặc bất kỳ người nào mà không phải là nhân viên Công ty GOLDEN GRAND thuê thì Công ty GOLDEN GRAND đều không kiểm soát được, và cũng không hỗ trợ hoặc đảm bảo tính chuẩn xác và độ hoàn hảo của nó trong các giao dịch kim loại quý và ngoại hối (Xin tham khảo thêm nội dung về công bố người giới thiệu). Nếu người giới thiệu hoặc bất kỳ người thứ ba nào khác cung cấp cho khách hàng bất kỳ thông tin hoặc kiến nghị nào đó về kim loại quý và ngoại hối thì Công ty GOLDEN GRAND sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh do khách hàng sử dụng những thông tin hoặc kiến nghị đó. Khách hàng đã hiểu người giới thiệu hoặc những người thứ ba, bao gồm những người bán ra của hệ thống giao dịch bán ra, chương trình giảng dạy, nghiên cứu hoặc giới thiệu có thể hoặc chưa được sự giám sát quản lý của các tổ chức chính phủ. Khách hàng nên tuân thủ hoàn toàn theo các quy định pháp luật của địa phương, bao gồm bất kỳ những sự cho phép nào đó có được từ chính phủ hoặc của các bên khác do buộc phải tuân thủ theo những thủ tục đang được thi hành tại khu vực thực thi quyền quản chế tại địa phương và cả những loại thuế kép, thuế quan và các khoản tiền khác do sử dụng sàn giao dịch này cần phải chi trả khi tiến hành giao dịch. Khách hàng tiến hành giao dịch trên sàn giao dịch này sẽ được coi là khách hàng đã thông báo và đảm bảo với Công ty GOLDEN GRAND là đã tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương. Nếu như khách hàng có những nghi vấn về tình hình nào đó phải xin tư vấn từ các chuyên gia cố vấn.

10. Tất cả các khách hàng đều phải ý thức được rằng sự hứa hẹn trả ơn đều là phi pháp. Ngoài ra Công ty GOLDEN GRAND không chỉ định hoặc đảm bảo chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Công ty GOLDEN GRAND, nhân viên mà Công ty GOLDEN GRAND thuê và/ hoặc những người có liên quan, trừ phi có những ghi chép bằng văn bản.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM

(a) Sự cố về Internet

Do Công ty GOLDEN GRAND không có khả năng kiểm soát tín hiệu, tín hiệu là được truyền qua Internet và máy móc của đường truyền, độ tin cậy về kết cấu và khả năng kết nối thiết bị của khách hàng, Công ty GOLDEN GRAND không chịu trách nhiệm đối với việc mất đi độ xác thực hoặc độ chậm trễ khi có những sự cố về thông tin xảy ra trong khi giao dịch trên mạng Internet.

(b) Rủi ro trên thị trường và giao dịch trên mạng

Giao dịch kim loại quý và ngoại hối thường có những rủi ro khá lớn, nên hoạt động này không hề phù hợp với tất cả mọi người. Hãy tham khảo những thông tin chi tiết trong bản thoả thuận với khách hàng. Cho dù giao dịch trên mạng là rất thuận tiện và hiệu quả nhưng nó không hề giảm thiểu những rủi ro đối với việc giao dịch kim loại quý, ngoại hối.

(c) Bảo vệ mật khẩu

Khách hàng phải lưu giữ và bảo vệ mật khẩu của mình, đảm bảo người thứ 3 không lấy được những cơ sở dữ liệu giao dịch của khách hàng. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm thực sự đối với các lệnh được gửi đến qua email và tất cả những lệnh gửi qua email, lệnh thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản chuyển đến cho Công ty GOLDEN GRAND, cho dù là được phát ra bởi người thứ ba, nhưng những lệnh này đã được xác nhận bởi mật khẩu và số tài khoản của khách hàng, căn cứ vào sự phán đoán của Công ty GOLDEN GRAND thì sẽ tin rằng đó là uỷ thác từ bên ngoài. Công ty GOLDEN GRAND không có trách nhiệm phải đi tìm hiểu điều tra đối với sự ủy thác bề ngoài (dễ thấy) này, cũng không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả do căn cứ vào các lệnh này hoặc áp dụng các hành động hoặc không áp dụng các hành động theo các căn cứ này.

(d) Lỗi báo giá

Khi xảy ra lỗi một số báo giá hoặc lỗi giá thỏa thuận nào đó, Công ty GOLDEN GRAND sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tình trạng số tiền đảm bảo không đủ, số dư không đủ trong tài khoản, mức lỗ lãi, và / hoặc việc nắm giữ vị thế gây nên bởi những lỗi này. Những lỗi này bao gồm nhưng không giới hạn ở: báo giá sai của nhân viên giao dịch, báo giá không phải là giá trên thị trường quốc tế hoặc là bất cứ lỗi sai nào khác về báo giá (ví dụ vấn đề về phần cứng, phần mềm hoặc vấn đề về mạng, hoặc dữ liệu sai do người thứ 3 cung cấp). Khi xuất đơn hàng cần để một khoảng thời gian đủ để thực hiện đơn hàng và thời gian để hệ thống tính toán số tiền đảm bảo cần phải có. Nếu giá thực hiện đơn hàng hoặc thiết kế đơn hàng quá sát với giá thị trường thì có thể sẽ làm xuất hiện đơn hàng khác (bất luận là loại đơn hàng nào) hoặc sẽ có thông báo về số tiền đảm bảo. Công ty GOLDEN GRAND sẽ không chịu trách nhiệm đối với những việc như là hệ thống không có đủ thời gian để thực hiện đơn hàng hoặc khi đã có thông báo về số tiền đảm bảo phát sinh trong khi tiến hành tính toán hay khi kết dư tài khoản hoặc ghi-sê tài khoản. Những nội dung trên không được coi là toàn bộ các ví dụ liệt kê ra, một khi xảy ra lỗi báo giá hoặc lỗi thực hiện thì Công ty GOLDEN GRAND bảo lưu mọi quyền cải chính hoặc điều chỉnh, tất cả mọi tranh chấp do lỗi có liên quan đến báo giá hoặc lỗi về giá thoả thuận đều hoàn toàn do Công ty GOLDEN GRAND chủ động giải quyết. Nếu có bất kỳ những tổn thất, tổn hại hoặc trách nhiệm nào do những việc này mang lại, khách hàng đồng ý bồi thường để Công ty GOLDEN GRAND không phải chịu tổn thất.

(e)Ác-bít

Những lỗi mạng chậm hoặc máy kết nối mạng chậm và lỗi về báo giá có lúc sẽ dẫn tới những báo giá hiển thị trên sàn giao dịch vàng của Công ty GOLDEN GRAND không thể phản ánh một cách chuẩn xác giá thực trên thị trường.「Ác-bít」và「thiết hối」,những hành vi hoặc vì sự chẫm trễ của máy kết nối mạng mà có được do lợi dụng chênh lệch giá không thể tồn tại trong thị trường OTC khi khách hàng trực tiếp tiến hành mua bán với ngân hàng. Công ty GOLDEN GRAND không cho phép khách hàng tiến hành loại hành vi Ác-bít này trên sàn giao dịch của Công ty vàng GOLDEN GRAND. Những giao dịch được tiến hành do sự chậm trễ của giá cả dẫn đến cơ hội Ác –bít có khả năng sẽ bị huỷ. Công ty GOLDEN GRAND bảo lưu quyền sửa đổi và điều chỉnh cần thiết đối với các tài khoản có liên quan tới các giao dịch trên. Công ty GOLDEN GRAND có thể toàn quyền tự ý quyết định yêu cầu nhân viên giao dịch tiến hành can dự hoặc kiểm tra độ chính xác tất cả các đơn hàng và hoặc chấm dứt tài khoản có liên quan của khách hàng. Công ty GOLDEN GRAND có thể hoàn toàn tự chủ trong việc giải quyết những tranh chấp phát sinh do hành vi Ác-bít hoặc thao túng giá. Công ty GOLDEN GRAND bảo lưu quyền khấu trừ rút tài khoản cho đến khi tất cả các vấn đề trên được giải quyết. Bất kỳ những hành động hoặc quyết định nào nêu tại đây đều sẽ không làm tổn hại hoặc làm Công ty GOLDEN GRAND xoá bỏ bất cứ quyền lợi hoặc sự bồi thường có được nào đối với khách hàng và nhân viên của họ.

(f) Giá cả, thực hiện đơn đặt hàng và thao túng sàn giao dịch

Công ty GOLDEN GRAND nghiêm cấm các hành vi thao túng trên sàn giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào đối với giá cả, việc thực hiện đơn hàng và đối với sàn giao dịch. Nếu Công ty GOLDEN GRAND nghi ngờ bất cứ tài khoản nào có hiện tượng thao túng thì sẽ bảo lưu quyền điều tra và sát hạch lại đối với tài khoản đó, đồng thời sẽ khấu trừ một khoản tiền lãi kiếm được từ các hoạt động có liên quan. Công ty GOLDEN GRAND bảo lưu quyền cải chính và điều chỉnh cần thiết đối với các tài khoản có liên quan đến việc tiến hành các hoạt động này, Công ty GOLDEN GRAND có thể toàn quyền tự quyết, yêu cầu nhân viên giao dịch thực hiện tham gia vào và kiểm tra tính xác thực đối với đơn hàng và hoặc đóng các tài khoản có liên quan. Đối với tất cả mọi tranh chấp do hành vi Ác-bit và hoặc thao túng gây nên thì Công ty GOLDEN GRAND hoàn toàn có quyền tự chủ giải quyết. Công ty GOLDEN GRAND có thể tự quyền báo cáo vụ việc lên bất kỳ tổ chức giám sát quản lý nào có liên quan hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Tất cả mọi hành động và quyết định nêu tại đây đều không hề miễn trừ hoặc làm tổn hại đến những lợi ích hoặc sự bồi thường của Công ty GOLDEN GRAND đối với khách hàng và nhân viên của họ được hưởng, tất cả đều là quyền lợi hoặc quyền lợi bồi thường được bảo lưu một cách chắc chắn.

(g) Công bố phá sản

Những giao dịch mà khách hàng thực hiện với Công ty GOLDEN GRAND không phải được tiến hành ở Sở giao dịch. Một khi Công ty GOLDEN GRAND phá sản thì việc khách hàng đòi lại những tài sản có liên quan gửi tại Công ty GOLDEN GRAND hoặc những lợi nhuận kiếm được trong giao dịch từ Công ty GOLDEN GRAND có thể sẽ không có được quyền trả nợ ưu tiên. Không được ưu tiên trong việc được trả nợ cũng có nghĩa là khách hàng là người trái quyền không có thế chấp, sau khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán bồi thường sẽ mới được bồi thường với người trái quyền khác.

CÔNG BỐ VỀ NGƯỜI GIỚI THIỆU

Công ty GOLDEN GRAND hoàn toàn không giám sát quản lý hoạt động của những người giới thiệu, không đưa ra thông báo hay đảm bảo có trách nhiệm gì đối với người giới thiệu. Công ty GOLDEN GRAND hoàn toàn độc lập với người giới thiệu. Thoả thuận trực tiếp giữa Công ty GOLDEN GRAND và người giới thiệu không phải là xây dựng mối quan hệ của doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp hợp tác kinh doanh.

1. Khách hàng đã hiểu và đồng ý nếu tài khoản của khách hàng tại Công ty GOLDEN GRAND là do người giới thiệu môi giới có được, người giới thiệu có thể đọc được các thông tin cá nhân của khách hàng và những dữ liệu về các hoạt động giao dịch tài khoản của khách hàng tại Công ty GOLDEN GRAND. Khách hàng đã hiểu và đồng ý, nếu tài khoản của khách hàng tại Công ty GOLDEN GRAND là do người giới thiệu môi giới và có được thì người giới thiệu có quyền vào tài khoản lập tại Công ty GOLDEN GRAND của khách hàng, nhưng người giới thiệu không được tiến hành giao dịch với tài khoản Công ty GOLDEN GRAND của khách hàng, trừ phi khách hàng uỷ thác cho người giới thiệu tiến hành giao dịch thông qua Thư uỷ thác.

2. Khách hàng đã hiểu và xác nhận Công ty GOLDEN GRAND có thể trả thù lao cho người giới thiệu dẫn dắt khách hàng, thù lao này căn cứ vào từng giao dịch hoăc được trả bằng các phương thức khác. Thù lao trả cho người giới thiệu này có thể cần mở rộng cho việc khách hàng bị kém điểm, tức là giá tăng cao hơn so với giá bình thường mà Công ty GOLDEN GRAND cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có quyền thông báo một cách chính xác nội dung chi tiết của khoản thù lao.

3. Vì yếu tố rủi ro trong giao dịch kim loại quý và ngoại hối là rất cao nên chỉ có nguồn vốn “rủi ro” đích thực mới có thể dùng vào loại giao dịch này. Nếu khách hàng không có khoản vốn dư dả có thể bù đắp tổn thất thì khách hàng không thể giao dịch trên thị trường kim loại quý và ngoại hối này.

4. Khách hàng hiểu người giới thiệu hoặc rất nhiều người thứ 3 của hệ thống giao dịch bán ra, người nắm rõ chương trình đào tạo, trình tự giao dịch, có những nghiên cứu hoặc kiến nghị không được sự giám sát quản lý của chính phủ.

5. Nếu như trước đó khách hàng bị tố cáo hoặc đã được chứng minh là đã sử dụng hệ thống giao dịch, chương trình đào tạo, trình tự giao dịch của bất kỳ người thứ 3 nào đó, hoặc những nghiên cứu, kiến nghị do người giới thiệu hoặc người thứ 3 nào đó cung cấp mà đem lại lợi nhuận giao dịch, khách hàng xác nhận tại đây rằng đồng ý và hiểu rõ về giao dịch kim loại quý và ngoại hối, bao gồm những giao dịch thông qua hệ thống giao dịch, trình tự giao dịch của người thứ 3 bất kỳ hoặc thông qua các nghiên cứu và kiến nghị được cung cấp bởi người giới thiệu hoặc người thứ 3 nào khác sẽ đứng trước những rủi ro tổn thất rất lớn. Ngoài ra, khách hàng xác nhận tại đây rằng đã đồng ý và hiểu rằng giao dịch kim loại quý và ngoại hối, bao gồm những giao dịch thông qua hệ thống giao dịch, chương trình đào tạo, trình tự giao dịch của bất kỳ người thứ 3 nào hoặc thông qua những nghiên cứu hoặc kiến nghị do người thứ 3 khác cung cấp không nhất định là chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận, nên tránh rủi ro hoặc hạn chế rủi ro.

6. Đối với những thông tin hoặc kiến nghị mà do người giới thiệu hoặc người thứ 3 bất kỳ nào cung cấp cho giao dịch kim loại quý và ngoại hối, Công ty GOLDEN GRAND không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất do khách hàng sử dụng những thông tin hoặc kiến nghị đó.

7. Khách hàng xác nhận Công ty GOLDEN GRAND và bất kỳ người có liên quan nào của Công ty GOLDEN GRAND không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào đối với những khoản lỗ lãi trong tương lai tài khoản của khách hàng. Khách hàng hiểu rõ giao dịch kim loại quý và ngoại hối có tính rủi ro rất lớn, và rất nhiều nhà đầu tư có thể đã tổn thất tiền bạc trong các giao dịch này.

8. Công ty GOLDEN GRAND sẽ cung cấp những thông tin công bố về rủi ro khi các khách hàng mới mở tài khoản, khách hàng phải đọc kỹ những thông tin này, không được dựa vào những thông tin trái chiều từ bất kỳ xuất xứ nào khác.

9. Đối với những thông tin hoặc kiến nghị mà khách hàng đã và sẽ có được từ người giới thiệu hoặc từ bất kỳ người nào khác mà không phải là nhân viên do Công ty GOLDEN GRAND thuê thì Công ty GOLDEN GRAND không kiểm soát được, cũng không hỗ trợ hoặc đảm bảo tính chính xác cũng như độ hoàn hảo của nó trong các giao dịch kim loại quý và ngoại hối.

10. Công ty GOLDEN GRAND không hỗ trợ hoặc đảm bảo những dịch vụ mà người giới thiệu cung cấp. Do người giới thiệu không phải là nhân viên hoặc đại lý của Công ty GOLDEN GRAND, nên khách hàng có trách nhiệm kiểm chứng, đánh giá nghiêm túc người giới thiệu này trước khi sử dụng các dịch vụ của họ.

THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG

Công ty GOLDEN GRAND đồng ý rằng khách hàng mở và sở hữu 1 hoặc nhiều tài khoản, đồng thời có thể thông qua hoặc qua tài khoản mở tại Công ty GOLDEN GRAND để cung cấp cho khách hàng thị trường OTC giao dịch kim loại quý và ngoại hối có liên quan ( như đã giới định trong phần chỉ dẫn khách hàng ở trên)

1.Các điều khoản và công bố

pTừ “Công ty GOLDEN GRAND” bao gồm Golden Grand Finance , các chi nhánh của Công ty, người thừa kế và người chuyển nhượng của công ty. Từ “khách hàng” là chỉ một bên (hoặc nhiều bên) tham gia ký kết thoả thuận này. Từ “Thoả thuận” bao gồm tất cả những thoả thuận khác hoặc quyền được uỷ thác mà khách hàng trong bất kỳ lúc nào ký kết để duy trì tài khoản Công ty GOLDEN GRAND của họ. Các tiêu đề trong từng đoạn của Thoả thuận này được thêm vào để thuận tiện khi tra cứu. Đồng thời không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến việc áp dụng và ý nghĩa của nội dung các đoạn thỏa thuận.

2.Hiệu lực ràng buộc

Thoả thuận này (bao gồm Thông báo công bố rủi ro, Chỉ dẫn khách hàng, Bản thoả thuận với khách hàng này và Đơn xin mở tài khoản) sẽ tiếp tục có hiệu lực đồng thời bao hàm tất cả những tài khoản mà khách hàng mở hoặc mở lại vào bất kỳ lúc nào, bất luận có những biến động nào về nhân sự của Công ty GOLDEN GRAND, biến động về người thừa kế, người chuyển nhượng hoặc tổ chức có liên quan. Nếu có những biến động như sáp nhập, gộp ghép hoặc các biến động khác thì thoả thuận này (bao gốm tất cả các uỷ thác) sẽ phù hợp với lợi ích của Công ty GOLDEN GRAND hoặc người thừa kế hoặc người chuyển nhượng, đồng thời có hiệu lực ràng buộc đối với khách hàng và người thừa kế tài sản của khách hàng, người được uỷ thác, người quản lý, đại diện pháp nhân, người kế thừa và người chuyển nhượng. Trước ngày thoả thuận này được khách hàng duyệt tại đây thì tất cả các giao dịch phát sinh với Công ty GOLDEN GRAND, đồng thời đồng ý cho những quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan của khách hàng với các giao dịch này sẽ được bảo hộ bởi các điều khoản trong thoả thuận này.

3.Chấp nhận thoả thuận

Chỉ sau khi Công ty GOLDEN GRAND xác nhận và phê duyệt thì thoả thuận này mới được Công ty GOLDEN GRAND chấp nhận hoặc mới trở thành Hợp đồng có sự ràng buộc giữa khách hàng và Công ty GOLDEN GRAND.

4.Uỷ thác giao dịch

Công ty GOLDEN GRAND có thể tiến hành cấp lệnh hoặc cấp phát thị trường cho một phần hoặc toàn bộ lệnh mua bán của khách hàng. Công ty GOLDEN GRAND nhận uỷ thác sẽ căn cứ vào lệnh bằng văn bản, bằng miệng hoặc lệnh trên máy tính của khách hàng để tiến hành mua hoặc bán kim loại quý và ngoại hối trên thị trường bên ngoài với các đối thủ như ngân hàng, các tổ chức hoặc những những có tiềm lực vốn. Trừ phi khách hàng có phản đối bằng văn bản, nếu không, Công ty GOLDEN GRAND khi nhận được uỷ thác sẽ thực hiện tất cả các đơn hàng với các đối thủ mà Công ty GOLDEN GRAND cho rằng thích hợp như với ngân hàng, các tổ chức tài chính và những người có tiềm lực về vốn. Công ty GOLDEN GRAND có quyền căn cứ vào tất cả các thông tin hoặc thông báo nhận được từ khách hàng kể cả bằng miệng và văn bản, bao gồm từ cán bộ cao cấp, người hợp tác, người có thẩm quyền theo pháp định (người uỷ thác), chỉ cần công ty GOLDEN GRAND không nhận được thông báo của khách hàng là người uỷ thác không được quyền uỷ thác.

Những căn cứ và việc thực hiện uỷ thác của khách hàng cho Công ty GOLDEN GRAND được coi là bất kỳ thông báo, uỷ quyền hoặc thông tin nào mà Công ty GOLDEN GRAND có được từ người uỷ thác. Phương thức có được thông tin từ khách hàng bao gồm thông qua phương thức điện tử hoặc văn bản fax được khách hàng xác nhận. Vì vậy khách hàng đồng ý: (i)Công ty GOLDEN GRAND nhận uỷ thác để thực hiện các lệnh, đồng thời không cần phải tìm hiểu tính hữu hiệu của lệnh có liên quan mà coi lệnh đó chính là lệnh bằng văn bản đã được người uỷ thác gửi đến. (ii)Trong bất kỳ tình huống nào, Công ty GOLDEN GRAND không cần phải kiểm tra lại tính xác thực của các lệnh hoặc chữ ký trong bất kỳ tình hướng cá biệt nào;(iii)Trong tình huống Công ty GOLDEN GRAND làm việc rất nghiêm túc và không có sơ suất thì khách hàng sẽ phải gánh chịu tất cả các rủi ro do những lệnh được phát ra mà chưa qua kiểm duyệt của bất kỳ ngư