USER CENTER
Liên HệConnect us Trang chủ>Về GGFSG > Liên Hệ

Đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ phục vụ cho quý khách từ 8:30-24:00, thứ Hai-thứ Sáu. Nếu quý khách có vấn đều hoặc ý kiến gì, có thể liên hệ với Tập Đoàn Tài Chính Hoàn Cầu Gloden Grand Finance:

Nội địa Trung Quốc:400 009 2727

Hồng Kông Trung Quốc:00852-3050-1768

Khu vực nước Anh:044-207-048-2927

Quan hệ chung :pr@ggfsg.com

Dịch vụ chăm sóc khách hàng :info@ggfsg.com

Hỗ trợ kỹ thuật :support@ggfsg.com

Tư vấn tài khoản:info@ggfsg.com

Kiến nghị:compliance@ggfsg.com

Văn phòng Hồng Kông

9/F, Amtel Building 148 DesVoeux Road Central Central Hong Kong

Văn phòng nước Anh

Britain's new financial center 15 layer