USER CENTER
Ngoại hốiTrading Guide Trang chủ>Hướng dẫn giao dịch > Ngoại hối
Cổ phiếu lớn nhất thế giới , khối lượng giao dịch trong ngày của 20nghìn tỷ$

Điểm kinh doanh vàng là một giao dịch, sau khi giao dịch liên quan đến việc cung cấp giao dịch hoặc ngày giao hàng, vì nguồn gốc ở London, vì vậy gọi là vàng London . Vàng là một sản phẩm đầu tư quốc tế , các nhà hoạch định thị trường bao gồm các ngân hàng HSBC của Anh , Ngân hàng của Canada Maple Leaf , Ngân hàng Cộng hòa của Mỹ , ngân hàng đầu tư quốc tế Rothschild , họ bốn người kinh doanh vàng quốc tế , trong đó London là điểm vàng lớn nhất thế giới thị trường . Điểm sàn giao dịch vàng được thành lập bởi Tổng công ty vàng , các đòn bẩy trong hình thức giao dịch trực tuyến với việc kinh doanh các nhà sản xuất thị trường , giá vàng giao ngay vì một số tiền rất lớn của ngày giao dịch , kinh doanh ngày là khoảng 20 nghìn tỷ $ , còn được gọi là vàng giao ngay chứng khoán lớn nhất thế giới .

Lợi thế giao dịch ngoại hối
  • 5.24 giờ giao dịch tất cả ngoại hối chủ yếu và ngoại hối hiếm có
  • Một ngày 24 giờ, một tuần 5 ngày
  • Đòn bẩy giao dịch cao đạt 100:1
  • Thị trường tài chính lớn nhất mà số lượng tiền vốn lưu động trên thế giới
Điểm lợi thế đầu tư vàng
  AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY
Biến động giá thấp nhất 0.0001
USD
0.0001
USD
0.0001
USD
0.0001
USD
0.0001
USD
0.0001
USD
Đơn vị giao dịch (lot) 100000 USD
giá chênh lệch 5 điểm
Tiền ký quỹ Tiền ký quỹ: 1.000 USD/lot
Lãi suất ngày đó Tham khảo lãi suất thị trường ngày đó
Thời gian giao dịch Giao dịch hai chiều 24 giờ
Bắt buộc khóa giao dịch giá trị ròng/tiền ký quỹ cần thiết ≤20%
Tiền ký quỹ khóa giao dịch ký quỹ vốn có
Mở khóa giao dịch: cần phải bố sung đầy đủ tiền ký quỹ
vốn có, tức là một lot giao dịch là 1000 USD tiền ký quỹ