USER CENTER
Vàng giao ngayTrading Guide Trang chủ>Hướng dẫn giao dịch > Vàng giao ngay
Cổ phiếu lớn nhất thế giới , trong ngày đến 20 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu lớn nhất thế giới, số lượng giao dịch hàng ngày đạt 20.000 tỷ USD. Giao dịch Vàng là một loại giao dịch giao ngay, có ý nghĩa là giao hàng sau khi giao dịch thành công hoặc giao hàng trong vòng mấy ngày, bởi vì nguồn gốc ở London, cho nên cũng gọi là vàng London. Vàng là một sản phẩm đầu tư mang tính quốc tế, có nhiều ngân hàng giao dịch vàng trên thế giới như ngân hàng HSBC nước Anh, ngân hàng Maple Canada, ngân hàng Cộng Hòa USA,... những ngân hàng này là bốn ngân hàng giao dịch vàng lớn nhất thế giới. Vàng giao ngay là một sàn giao dịch được tạo dựng bởi các công ty kinh doanh vàng thiết lập và tiến hành giao dịch trên mạng với hình thức tỷ lệ đòn bẩy. Số lượng giao dịch vàng giao ngay hàng ngày lớn, đạt 20.000 tỷ USD, vì vậy vàng giao ngay cũng được gọi là cổ phiếu lớn nhất thế giới.

24 giờ giao dịch hai chiều, giá vàng tăng, giảm đều có cơ hội kiếm được lợi.
 • Thứ nhất: Thị trường minh bạch, giá cả hợp lý

  Số lượng giao dịch hàng ngày của vàng giao ngay đạt 20.000 tỷ USD, không có nhà cái thao túng, thị trường theo tiêu chuẩn, tính kỷ luật mạnh, pháp luật quy định đầy đủ

 • Thứ hai: Thời gian giao dịch 24 giờ

  Thời gian phục vụ cho việc giao dịch vàng giao ngay dài, 24 giờ giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy đạt gấp 100 lần, lợi ích cao.

 • Thứ ba: Giao dịch hai chiều, cơ hội Kiếm lời nhiều

  Vàng giao ngay có thể giao dịch hai chiều, giá vàng tăng, mua vào, kiếm được tiền, giá vàng giảm, bán ra, cũng kiếm được tiền; Xu hướng đi của giá cả bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, giá cả dao động lớn, cơ hội Kiếm lời hàng ngày nhiều.

 • Thứ tư: Phục vụ tốt, kiểm soát rủi ro

  Chuyên gia chỉ đạo online, kiểm soát rủi ro đầu tư, chế định kế hoạch đầu tư khả thi. Trong quá trình giao dịch, có thể khống chế rủi ro như dừng lợi dừng lỗ, đặt lệnh giới hạn bán, v.v..

Điểm lợi thế đầu tư vàng
Biến động giá thấp nhất 0.1USD
Đơn vị giao dịch (lot) 100 Ounce
Số lot ít nhất Ít nhất 0.1 lot
giá chênh lệch 0.50 USD/ounce
Tiền ký quỹ Tiền ký quỹ: 1.000 USD/lot
Lãi suất trong ngày Tỷ giá lợi nhuận mua vào: 2.25%, tỷ giá bán: 0.75% (Tỷ giá chuyển đổi theo thời gian thực tế)
Thời gian giao dịch 24 giờ
Bắt buộc khóa giao dịch Giá trị tài sản thuần/tiền ký quỹ cần thiết ≤20%
Tiền ký quỹ khóa giao dịch 100%
Mở khóa giao dịch: mỗi lot 1000 USD tiền ký quỹ