USER CENTER
Giải Thưởnghonor Trang chủ>Về GGFSG > Giải Thưởng
hợp pháp
Jinsheng World Group tài chính 30.000.000 khách hàng tại 113 Từ phát triển đến này, công ty hữu hạn không chế cổ phần hoàn cầu Gloden Grand Finance thuộc tập toàn Gloden Grand Finance nhận được nhiều vinh dự, gồm có:
 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2015, nhận được vinh dự “Công ty kinh doanh môi giới xuất sắc nhất Châu Âu

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2014, nhận được vinh dự “sàn giao dịch kim loại quý giỏi nhất

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2013, nhận được vinh dự “Công ty kinh doanh môi giới xuất sắc nhất Châu Âu

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2013,được tạp chí tài chính kinh tế quốc tế giới thiệu làCty mối lái buôn bán giỏi nhất        

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2013, được Hội chợ triển lãm thế giới Trung Quốc-CIOT ban cho vinh dự là Cty mối lái buôn bán ngoại hối giỏi nhất

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Tạp chí tài chính kinh tế thế giới ban cho vinh dự “Công ty kinh doanh môi giới xuất sắc nhất Châu Âu

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2014, nhận được vinh dự của IAIR “Cty mối lái buôn bán giỏi nhất ở phí đông châu Phi

 • 2014 FX Nam Âu nhất

  Năm 2013, được ban cho “Cty mối lái buôn bán hải ngoại giỏi nhất” ở triển lãm giao dịch quốc tế Dubai

hợp pháp
Tài chính Gloden Grand Finance, là đối tác của chanel tin tức chứng khoán CCTV, đối tác đáng tín của các vị khách quý, để chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chia sẻ