USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 19/12/2016

Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/CAD– trò chơi tăng giá: đảo chiều từ mức hỗ trợ và tiếp tục giảm giá

Các cơ hội giao dịch: Vào tuần trước, tỷ giá NZD thoát khỏi kênh “2” và giảm xuống ranh giới dưới của kênh”1” và kênh “3”. Mức hỗ trợ khá mạnh, vì vậy có thể xem xét xu hướng di chuyển đối lập với xu hướng thị trường gấu từ ranh giới dưới của kênh “1” và “2” với mục tiêu – 0.7240. Tại mức Stop nên đặt lệnh Sell Stop với mục tiêu 0.6744 để quyền chọn dài đóng lại và mở quyền chọn ngắn. Sẽ là tín hiệu tốt với người mua nếu tuần này tỷ giá đóng cửa trên mức giá 0.7083. Phương án khác: từ chối các quyền chọn dài và làm việc theo xu hướng giảm giá với các mục tiêu 0.6744 và 0.6672. Có thể giảm khối lượng nếu làm việc trên quyền chọn dài đối lập với xu hướng.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 29/08, tỷ giá NZD/USD giao dịch tại mức giá 0.7230. Theo pin bar tuần, tôi đã cho rằng tỷ giá sẽ giảm xuống 0.7015/17 vào ngày 10/10/2016. Ý tưởng này đã sai bởi vì NZD giảm giá so với USD sau hai tuần. Sự giảm giá bắt đầu từ cây nến đảo chiều tương tự nhưng với thân và bóng của “bò” tại mức tối đa 0.7485. Giá quay về mức 0.7035 vào ngày 10/10/2016 (mức dự đoán – 0.7015).

Tình hình hiện tại

Tỷ giá NZD/USD tăng đến mức 0.7485 theo một cấu trúc làn sóng phức tạp. Sau chiến thắng của D.Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ và cuộc họp của FOMC, tỷ giá NZD/USD giảm từ 0.7485 xuống còn 0.6931 (-554 điểm hoặc -7.4%).

Vào tuần trước, tỷ giá NZD thoát khỏi kênh “2” và giảm xuống ranh giới dưới của kênh”1” và kênh “3”. Nếu bạn quan sát biểu đồ, sau một nến “gấu” lớn, có một nến tương tự theo sau. Theo quan điểm kỹ thuật, từ mức hỗ trợ tôi muốn mua NZD với mục tiêu 0.7240. Tuy nhiên có một rủi ro rất lớn rằng tỷ giá sẽ giảm xuống 0.6744. Trong trường hợp này, có thể xem xét các chiến thuật khác nhau: Tại mức Stop nên đặt lệnh Sell Stop dưới mức 0.6900 với mục tiêu 0.6744 để quyền chọn dài đóng lại và mở quyền chọn ngắn. Nếu quyền chọn dài không thoát khỏi mức Stop và đóng tuần giao dịch trên mức giá 0.7083 thì có thể đợi đến 0.7240. Phương án khác: từ chối các quyền chọn dài và làm việc theo xu hướng giảm giá với các mục tiêu 0.6744 và 0.6672. Có thể giảm khối lượng nếu làm việc trên quyền chọn dài đối lập với xu hướng. Sau khi sự tăng trưởng kết thúc, tỷ giá NZD/USD sẽ quay lại xu hướng giảm giá.