USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 06/01/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua euro đóng cửa tại mức giá màu xanh. Sau khi di chuyển về mức 1.0483, cặp EUR/USD tăng đến 1.0615. Đồng USD nằm dưới áp lực sau khi các dữ liệu về số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ trong Tháng 12 được công bố và sự giảm giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Các dữ liệu từ ADP thấp hơn mức mong đợi. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ 2.455% xuống còn 2.346%, 30 năm – từ 3.051% xuống 2.956%.

Ngoài báo cáo từ ADP, có cả các dữ liệu thống kê khác được cập nhật. Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ vượt quá mức mong đợi của thị trường. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã bỏ qua thông tin này khi payrolls sắp được cập nhật.

Dữ liệu thống kê Mỹ:

  • Số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ Tháng 12 đạt 153 nghìn (dự đoán – 170 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 216 xuống còn 215 nghìn).

  • Số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 235 nghìn (mức dự đoán – 260 nghìn, giá trị trước đó – 263 nghìn).

  • Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ được giữ nguyên ở mức 57.2 (mức dự đoán – 56.6, giá trị trước đó – 57.2).

  • Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ theo Markit tăng đến mức 53.9 (mức dự đoán – 53.4, giá trị trước đó – 53.4).

Kỳ vọng trong ngày:

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD. Dựa trên sự giảm giá ngày hôm qua của đồng USD, có thể giả định rằng báo cáo NFP yếu đã được tính vào trong tỷ giá. Nếu NFP trong khoảng 150 nghìn, USD sẽ không giảm giá. Cặp tiền có thể cập nhật mức tối đa mới và quay về bên dưới đường cân bằng lb.

Nếu NFP trùng với mức dự đoán – 170 nghìn hoặc cao hơn mức đó, euro sẽ giảm giá về khu vực 1.0460 – 1.0487 (135 độ - 112 độ). Vào thời điểm báo cáo được cập nhật, euro dự kiến sẽ giảm mạnh.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 10:00 – Đức: Thay đổi số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11, doanh số bán lẻ Tháng 11.

  • 11:00 – Thụy Sĩ: Dự trữ ngoại hối Tháng 12.

  • 13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 11.

  • 16:30 – Canada: Thay đổi số lượng lao động Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12. Mỹ: Thu nhập trung bình theo giờ Tháng 12, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11.

  • 18:00 – Mỹ: Số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11.

  • 20:15 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Chicago Charles Evans.


Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.

Không kịp đi đến đường cân bằng lb (đường trung bình đơn giản với giai đoạn 55), tỷ giá EUR một lần nữa tăng mạnh và nằm trên đường U3. Như tôi đã đề cập ở trên, đôla Mỹ nằm dưới áp lực sau khi báo cáo ADP được cập nhật và lợi tức trái phiếu chỉnh phủ Mỹ giảm.

Vào thời điểm này, EUR/USD được giao dịch xung quanh đường U3. Sự tăng giá của cặp tiền dừng lại tại khu vực 112 độ - là mức kháng cự khá mạnh. Đến khi NFP được cập nhật, tỷ giá sẽ giảm về khu vực 1.0560/65 (45 độ và đường xu hướng).

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD.