USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 16/01/2017

Các cơ hội giao dịchtại biểu đồ với khung thời gian một ngày, chúng ta thấy sự phá vỡ đường xu ớng. Mặc dù mô nh “a” đã được nh thành nhưng theo dự đn, tỷ giá USD/CAD sẽ giảm về mức 1.2815/20 ngày 08/02/2017.

Nếu dựa trêmô nh “a”, có khả ng cặp USD/CAD sẽ ng giá. Do đó, không cần phải vội vã để USD. Ngànay thị trường Mỹ đóng cửa có khả ng quá trình ng giá sẽ là giả. chờ đến Stochastic được gỡ bỏ và chuyển sang khu vực n. Rất lý ởng nếu giá được giao dịch ới đường xu ớng. Nếu cặp USD/CAD đóng trêmức đó thì cần phải đợi đợt giảm giá tiếp theo của đồng USD. Khi cặp USD/CAD giảm giá mạnh sẽ nh thành flat trong phạm vi a.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 05/12/2016, cặp USD/CAD được giao dịch tại mức 1.3285. Tỷ giá giảm xuống mức 1.3080 vào ngày 14/12. Từ đường cân bằng, tỷ giá USD tăng đến mức 1.3599 mặc dù tôi chỉ chờ đợi sự tăng giá đến 1.3426.

Tình hình hiện tại

Tỷ giá USD/CAD giảm từ mức tối đa 1.3599 xuống còn 1.3029. Gần mức 1.36 đã hình thành mô hình “hai đỉnh”, khi đó với sự phá vỡ của đường xu hướng đã nhận xác nhận.

Cặp tiền rời khỏi kênh “1” sau một ngày kể từ khi buổi họp báo của D.Trump diễn ra. Sự phá vỡ đường xu hướng và giảm xuống dưới mức tối thiểu 1.3080 vào ngày 14/12/2016 đã khiến tôi phải đưa ra dự đoán về sự giảm giá xuống dưới khu vực 1.2815/20 vào lúc 08/02/2017.

Mô hình “búa” đã được hình thành nhưng tôi đã không dựa trên nó. Búa là tín hiệu tăng giá nhưng chưa chắc sẽ diễn ra trong mọi trường hợp. Để hủy bỏ tín hiệu này, trong vòng ba ngày cần che lấp hết bóng búa.

Tỷ giá USD/CAD sẽ phục hồi từ 1.2461 đến 1.3588 sau mô hình W. Sẽ không loại trừ trường hợp từ 1.3588 sẽ hình thành mô hình W khá lớn. Do đó, không cần phải vội vã bán USD. Ngày hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa nên có khả năng quá trình tăng giá sẽ là giả.

Bây giờ về lý do vì sao tôi chọn ngày 08/02 để đặt mức tối thiểu. Xu hướng thị trường bò đã được tạo ra sau 40 ngày. 40 ngày sau 14/12 sẽ là 08/02. Nếu tỷ giá USD không đạt 1.2820, sự đảo chiều vẫn sẽ diễn ra vào ngày tương ứng.