USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 07/02/2017

Một bức tranh khá thú vị đã xuất hiện với USD trong buổi sáng hôm nay. Tại Châu Á, cặp tiền này tăng giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Chỉ số Đôla (DXY) tăng đến mức 100.18 điểm, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0704. Tỷ giá đồng Bảng Anh biến động trong phạm vi 1.2466 do tỷ giá chéo EUR/GBP giảm.

Kể từ khi thị trường Châu Âu mở cửa, USD tăng giá so với hầu hết các ngoại tệ khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Chỉ số Đôla tăng đến mức 100.70 điểm (+52 điểm). Tỷ giá GBP/USD giảm xuống 1.2347 (-119 điểm), tỷ giá EUR/USD xuống còn 1.0656 (-56 điểm).

Tại thời điểm hiện tại, lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 0.71% và đạt 2.427, lợi tức 30 năm – 3.068%, lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức tăng 1.57% và đạt 0.374. Khi đồng EUR mức tối thiểu, lợi tức trái phiếu chính phủ Đức giảm hơn 5%. Trong hai ngày giao dịch gần nhất, giữa cặp EUR/USD và DE10Y có các điều chỉnh khá tích cực. Lợi tức tăng, tỷ giá EUR/USD tăng theo.

Tác động tiêu cực đối với đồng EUR cũng bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu thống kê Đức. Sản xuất công nghiệp tại Đức giảm xuống mức thấp nhất tỏng 8 năm. Khối lượng sản xuất công nghiệp tại Đức trong Tháng 12/2016 giảm 3% so với 0.5% vào Tháng 12, mức dự đoán 0.3%.

EUR/USD tại mức 1.0706 đã phá vỡ đường xu hướng. Sau khi mức tối thiểu được cập nhật, EUR có thể điều chỉnh đến khu vực 1.0693. Vào ngày mai, EUR cần phải đợi sự hình thành làn sóng bán mới với mục tiêu 1.0630 và 1.0615.