USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Phân tích tình hình giá vàng tại phiên Âu Mỹ ngày 09 tháng 11

图片关键词Biểu đ1 gi

 1234.png

Vị trí kháng cự:

1, 1285: Ngày hôm nay đim cao ca phiên Châu Á cũng là đnh cao tăng đưng dương thc thđêm hôm qua, biu đđưng ngày MA40.

2, 1287: Đim cao nht ngày hôm qua.

3, 1291: Đim cao ktrưc.

 

Vị trí hỗ trợ:

1, 1280-1278: Là đim thp ca phiên Châu Á ngày hôm nay.

2, 1275: Đim thp nht ngày hôm qua.

 

Thao tác kiến nghị:

  Trong phiên Châu Âu nếu tăng phá v1285 thì ti phiên Msuy nghĩ đến vic ti mc thp vào lnh tăng.

  Gn vtrí 1283 - 1282 vào lnh tăng. Stop loss 1277, mc tiêu 1288, 1291.

 

  Kiến nghphân tích trên chdùng đtham kh, vui lòng theo dõi tình hình thc tế đcó svào lnh chính xác.