USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Kế hoạch cải cách thuế của Mỹ làm thị trường thất vọng

1, Tình hình thị trường ngày hôm qua

Giá vàng:

Giá mở cửa1281.30

Giá cao nht1288.70

Giá thp nht1279.40

Giá đóng ca1284.95

 

2, Phân tích cơ sở:

  Ngày 09/11, phiên Châu Á giá vàng giao ngay sau khi tại1281.30 đã có sự giảm ngắn hạn, sau khi ghi chép mức thấp nhất tại 1279.40 đã có sự tăng trở lại; trong phiên Mỹ, tính không chắc chắn của kế hoạch cải cách thu thuế của tổng thống Mỹ Trump đã làm USD cổ phiếu Mỹ giảm, giao động giá vàng bạc, sau ghi chép mức cao nhất trong ngày tại 1288.70 đã duy trì điều chỉnh mức cao; Với giá đóng cửa toàn ngày, vàng đóng cửa tại mức 1284.95, tăng 0.28%.


  Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã công bố một hạng mục kế hoạch cắt giảm thuế suất doanh nghiệp, và tiến hành mở rộng điều chỉnh thu thuế cá nhân. Mà bản thay đổi của Hạ viện và Nghị viện không giống nhau. Nhiều tin tức cho rằng, kế hoạch thu thuế của Thượng viện sẽ đẩy lùi giảm thuế doanh nghiệp đến nâm 2019, động thái này tương phản rõ rệt với sự chuyển hướng của Hạ viện và mong muốn của Tổng thống Trump. Hạ viện đề xuất giảm tỷ lệ thuế công ty từ 35% xuống còn 20%, mà trong kế hoạch của Hạ viện, thì phương thức này sẽ có hiệu quả trong năm tới. Thượng viện có kế hoạch giữ 7 mức thuế thu nhập cá nhân, tỷ lệ thuế 12% thay thế cho mức thuế 15% hiện tại, tỷ lệ thuế cao nhất sẽ có chút giảm xuống. Mà kế hoạch của Hạ viện sẽ giảm 3 mức, kế hoạch áp dụng mức thuế suất cao hơn đối với tiền mặt mà các công ty Mỹ nhận được từ nước ngoài. Hạ viện có kế hoạch bỏ phiếu về cải cách thuế vào tuần tới. Nhận ảnh hưởng này, thị trườnuốc sự nghi ngờ về cải cách thuế của Trump, chỉ số USD liên tục giảm trong 3 ngày, chỉ trong trong phiên có sự giảm 1 độ 200 điểm, sau đó biên độ giảm thu hẹp lại. Và vàng cũng bị ảnh hưởng này mà tăng lên, trong phiên tăng đến ngưỡng 1290. Ngoài ra, dữ liệu công bố ngày hôm qua cho thấy số người xin thất nghip ca Mtrong tuần tính đến 04/11 là 23.9 vạn người, cao hơn giá trị trước và dự kiến. Khi ảnh hưởng của bão đã tiêu tan, các tuyên bố thất nghiệp tại Mỹ đã phục hồi dần, số người thất nghiệp ban đầu đã tăng, nhưng vẫn duy trì mức tháp hơn 30 vạn người liên tục trong 140 tuần, cho thất thị trường khá khỏe mạnh.

  Các quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới ETF-SPDR không thay đổi so với ngày hôm trước, ngày 09/11 mở lệnh là 843.09 tấn.


3, Phân tích kỹ thut giá vàng:

 

Vị trí kháng cự:1291,1296

Vtrí htrợ:1284,1279

 

4, Kiến nghchiến lưc trong ngày:

  Tại gần 1284 - 1283 vào lệnh tăng, stop loss 1279, mục tiêu 1289, 1292, 1295.