USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Phân tích tình hình giá vàng phiên Âu Mỹ ngày 14 tháng 11

Biểu đồ 1 giờ

13.png

图片关键词 

Vị trí kháng cự:

1、1278.5: Điểm cao của phiên Châu Á (14/11).

21283-1284: Đim bt đu gim ngày th6 (10/11).

31288: Điểm cao kỳ trước.

 

Vị trí hỗ trợ:

11275: Điểm thấp của phiên Châu Á.

21265: Điểm thấp kỳ trước.

 

Thao tác:

  Tại phiên Châu Âu chú ý đến khoảng 1278.5 - 1275:

  Nếu tăng phá vmc 1278.5 cũng là đim cao ca phiên Châu Á, gim đến gn 1278 - 1277 vào lnh tăng, ngăn lti dưi đim thp 1275 ca phiên Châu Á, mc tiêu ti gn 1283 - 1286.

  Nếu gim phá vmc 1275 cũng là đim thp ca phiên Châu Á, thì khi phc hi đến gn 1276 - 1277 vào lnh gim, stop loss 1280, mc tiêu gn 1271 - 1268.

  Do trong ngày vào lúc 17:00 có cuộc hi tho ngân hàng trung ương 4 ngân hàng ln (M, EU, Anh và Nht Bn), có thể đợi cuộc hội thảo kết thúc để tiến hành vào lệnh.