USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Phân tích tình hình EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ngày 15 tháng 11

  Thứ 3 (14/11), biểu hiện dữ liệu kinh tế khu vực đồng euro tốt, EUR tằn phá vỡ mức 1.17 và là mức tăng cao nhất trong 3 tuần qua, giá đóng cửa tại 1.1777, biên độ tăng 1%. Khi EUR tăng mạnh, với sự tăng điểm mạnh mẽ trong đồng euro, nghi ngờ về cải cách thuế và sự đàn áp nhiều lần các tuyên bố phe Bồ câu của các quan chức Fed đã áp lực làm cho USD mất vị trí phòng ngự tại mức 94, giá báo đóng cửa tại 93.929, biên độ giảm đạt 0.6%. Các loại tiền tệ khác giao động, GBP báo giá 1.3152, tăng gần 0.3%; CHF báo giá 0.9897, tăng gần 0.7%; JPY báo giá 113.42, tăng gần 0.2%; CAD có sự suy giảm, biên độ giảm 0.05%.

 

  Do công bdliu kinh tế ngày hôm qua ca Đc và khu vc đng euro có biu hin tt, nên EUR đưc hưng li nhiu. Giá trban đu tlnăm GDP không điu chnh theo mùa quý III ca Đc tăng 2.3%, giá trtrưc tăng 0.8% đưc sa thành tăng 1%; Giá trchnh sa tltăng trưng GDP năm trong quý III tt hơn dkiến, và các dliu kinh tế khác ca khu vc đng euro cũng biu hin tt, thtrưng dkiến kinh tế khu vc euro shi phc mnh, điu này giúp cho đo ngưc xu hưng gim gn đây ca EUR.

 

  EUR tăng mnh, USD bđàn áp gim. Ngoài EUR tăng mnh, phát biu ca các quan chc Fed và tính không chc chn cao ca ci cách thuế cũng có kháng cnht đnh đến USD. James Bullard - quan chc Fed biu th, tăng lãi sut trong tháng 12 có thlàm cho tình trng lm phát tăng thp hơn mc tiêu đưa ra, trong tình hình hin nay, tăng lãi sut ln na có thslàm nh hưng xu đến nn kinh tế. Theo "Wall Street Journal" báo cáo rng, Btrưng tài chính MMnuchin cho biết, đi ngũ ca Trump luôn khng đnh phương thc ci cách thuế sđưc tiến hành trong năm ti, và phn đi vic thiết lp thuế doanh nghip trên 20%, điu này có nghĩa là skhác bit gia Hvin và Thưng vin vđxut ci cách thuế có thssâu hơn.


Thao tác trong ngày:

Chỉ số USD: Tại mức cao vào lệnh giảm là chính.

22.png

Vị trí kháng cự: 94,94.22

Vtrí htr: 93.46,93.23

 

EUR/USD: Tại mức thấp vào lệnh tăng là chính

33.png

 

Vtrí kháng c: 1.1804,1.1857

Vị trí hỗ trợ: 1.1718,1.1680

 

USD/JPY: Ti mc cao vào lnh gim là chính

44.png

 

Vị trí kháng cự: 113.64,113.92

Vtrí htr: 113.21,112.90

 

USD/CAD: Tại mức thấp vào lệnh tăng là chính

55.png

 

Vtrí kháng c: 1.2820,1.2916

Vtrí htr: 1.2725,1.2660

 

Các phân tích trên dùng đtham kho, cn da theo tình hình thc tế đcó sđiu chnh vào lnh hp lý.