USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Kim loại quý đi chạy đến phi nông tháng 6, có lập mức cao mới lại được không ?

Trải qua trần dao động một tuần, tâm trạng sợ hãi của thị trường đối với sự kiện như nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu tạm thời hòa dịu, việc đó xác thực ảnh hưởng tới sự phán đoán về việc tăng lãi suất của FED Mỹ trên một trình độ nào đó, nhưng mà thực sự ảnh hưởng tới FED Mỹ là sự phát triển của tình hình kinh tế trong nước, điểm chốt tuần này sẽ chuyển sang số liệu làm việc phi nông Mỹ vào ngày thứ sáu.

 Tháng 5, sự tăng trưởng của số liệu làm việc phi nông Mỹ lập mức tăng trưởng yếu nhất từ tháng 9 năm 2010, là 38 nghìn, thấp hơn mức đạt tiêu chuẩn làm việc của FED Mỹ: 100 nghìn, khiến cho thị trường ngạc nhiên, làm cho số người bình quân 3 tháng từ 181 nghìn xuống tới 116 nghìn (sau bãi công điều chỉnh là 128 nghìn). Dưới tình hình này, số liệu làm việc tuần này chừng trở thành điểm quan trọng để xác định tình hình chân thực của thị trường làm việc Mỹ, hiện nay số người dự kỳ làm việc phi nông mới tăng thêm tháng 6 của thị trường là 180 nghìn, mình tự nghĩ kết quả cuối cùng sẽ tương đối lạc quan. Nhìn từ trị số đơn lần đầu xin trợp cấp thất nghiệp mấy tuần này, khá tốt và gần mức thấp 43 năm, tùy theo sự kết thúc về bãi công của nhân viên Verizon, tốc độ tăng trưởng về trị số làm việc phi nông mỗi tháng sẽ được lợi bởi 34 nghìn tạm rời khỏi đơn vị công tác phi tự nguyện đã về đơn vị làm việc, thúc đẩy số liệu làm việc mới tăng thêm tháng 6, cũng cải thiện cho mức tăng của 38 nghìn tháng 5, điều này sẽ làm dịu sự lo lắng của thị trường đối với nền kinh tế Mỹ. Tất nhiên,chúng tôi cũng phải phòng chống số liều công bố giống như số liệu tháng năm, nếu như thế, FED Mỹ phải bắt buộc coi trọng vấn đề giảm lãi suất tương lai, nếu không NGA ĐEN thứ hai sẽ làm cho thị trường dao động lớn.

Gần đây tâm trạng tránh rủi ro cứ thúc đẩy giá vàng liên tục tăng cao 6 tuần, chúng tôi phải ứng đối thế nào khi đối mặt với tình hình phi nông tuần này?

Nếu số liệu phi nông chưa xác định, phán đoán hướng đi giá vàng thế nào,  phải kết hợp nhân tố về mặt cơ bản của giá vàng với hướng đi về mặt kỹ thuật, nên trọng điểm suy nghĩ sự ảnh hưởng về mặt kỹ thuật, tức là ở vị trí nào, hết sức quan trọng. Tất cả tin tức sẽ được chứng minh trong xu thế kỹ thuật. Tác dụng phân tích kỹ thuật là cho thấy và dự báo hướng đi tương lai sớm, số liệu phi nông về mặt tin tức chỉ chứng minh xu thế sau khi công bố trị số phi nông.


Nên đặt lệnh thế nào khi cống bố trị số phi nông?


Trước tiến tiến hành phân tích dài hạn, phân tích tổng hợp từ đường tháng, đường tuần và đường ngày, xác định xu thế hiện này là giảm xuống hay là tăng cao? Sau khi phán đoán ra xu hướng, tìm ra mức kháng cự quan trọng thì được.

图片关键词


Nhìn từ đường tháng, sau khi giá vàng thám đáy 1522 từ tháng 4 năm 2013, cứ ở xu thế giảm xuống, mà vào tháng 2 năm nay, cuối cùng đột phá đường xu thế giảm xuống của mức 1433-1392-1307, hơn nữa trải qua chu kỳ 3 tháng (3-5 tháng) để điều chỉnh xác nhận mức hỗ trợ 1208, cuối cùng nhờ vào sự kiện nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, phiên mua phục hồi, mức tăng 108 USD, xác nhận xu thế tăng cao, cao tới 1358, hiện nay là 1366, lại đến một mức quan trọng: 1368-1370, mức kháng cự 1920-1792, một khi phá mức, sẽ mất đị mức kháng cự quanh 1392-1395, đây là mức đỉnh sau giảm xuống từ mức 1792 và phục hồi quanh mức 1180, ngoài ra là đường quanh mức 1434.


Tổng kết đường tháng

1.     xu thế: hướng đi tăng cao

2.     Mức kháng cự 1368-1370, 1392-1395, 1434

图片关键词


Nhìn từ đường tuần, không những phá mức 1283-1303, còn nằm ở mức cao phục hồi 1340, căn cứ theo quy định thay đổi ở mức đỉnh mức đáy, mức 1340-1340 là mức hỗ trợ phải quan chú, phía trên thì chú ýuj mức cao khác 1394 và mức kháng cự 1397 của đường bình quân trong 270 tuần.


Tổng kết đường tuần:

1.     xu thế: hướng đi tăng cao

2.     Mức kháng cự 1394-1397, mức hỗ trợ: 1340-1341

图片关键词

Nhìn từ đường ngày, hướng đi tăng cao, hơn nữa đã phá mức cao 1358, nói bằng cách khác, mức 1358 là mức hỗ trợ gần nhất hiện nay.

Tổng kết đường ngày:

1.     xu thế: hướng đi tăng cao

2.     Mức hỗ trợ: 1358


 Kết hợp sự phân tích của đường tháng, tuần, ngày, chũng tối có thể nhìn thấy, giá vàng hướng đi tăng cao, tức là lấy đặt lệnh mua vào ở mức thấp làm chủ, mức hỗ trợ 1340, 1358, phía trên 1392, 1433 là vị trí mà giảm đi lệnh đạt mua vào hoặc kết thúc giao dịch.


 Kiến nghị thao tác như sau:

1.Sẵn sàng quanh mức quan trọng, bắt đầu giao dịch từ hướng đi giá vàng và mức giá đã quyết định, áp dụng phương thức đặt lệnh nhiều và lệnh với tiền vốn ít, giảm bớt rủi ro.


2.Kiến nghị bắt đầu giao dịch sau khi sự ảnh hưởng của biến động phi nông đối với thị trường đã kết thúc, sự lựa chọn này khác tốt, hết sức quan trọng đối với khách hàng mà đầu tư tiền vốn ít và các nhà đầu khóa giao dịch hoặc đầu tư với tiền vốn lớn.


3.Đừng mới đặt lệnh sau khi công bố số liệu, thao thác như thế thông thường đối mặt với spread khá lớn, tính trì trệ của thời gian, sự dắt dẫn mua vào bán ra làm cho khách hàng dừng lỗ đi lại, những tình hình như trên ảnh hưởng tới tâm trạng của nhà đầu tư.

 Xin chú ý: Phải có sách lược giao dịch nếu thao tác sau khi công bố số liếu phi nông, thông thường sự dao động khá nhỏ trước khi công bố số liệu vào ban ngày , giao dịch khá ảm đạm, thời đó thị trường đang chờ số liệu công bố, cho nên một khi số liệu công bố, thị trường sẽ dao động lớn. Tay mới có lẽ suy nghĩ, sau khi công bố số liệu mới đặt lệnh mua vào hay bán ra thì được, nhưng mà trên thực tế, nếu đặt lệnh sau khi công bố số liệu thì hơn muộn, đảo ngược với tình hình thực tế. Căn cứ theo kinh nghiệm của mình, hướng đi tăng cao giảm xuống nhất trí 50% với số liệu được công bố, cho nên chúng tôi kiến nghị nên đặt lệnh giao dịch trước công bố số liệu, hoạt chờ lát mới đặt lệnh, thông thường chứ không phải là cứ tăng cao hay là cứ giảm xuống, chúng tôi thường gặp những tình hình như rớt xuống trước tăng cao sau, hoặc tăng cao trước giảm xuống sau, chỉ đặt lệnh cố định dưới tình hình giá vàng tăng mạnh hoặc lao dốc.


 Tình hình trị số làm việc phi nông trước:

Nguồn từ : chuyên gia phân tích nổi tiếng     Bà Vương Phi     

Chỉ cung cấp cho tham khảo