USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Thông báo về sự ra đời của website tiếng Việt

Từ ngày 20 tháng 7 năm 2016, Golden Grand Finance Service Group sẽ bắt đẩu sử dụng website tiếng Việt mới, website đã được điu chỉnh và đổi mới v những mặt như về giao diện, khuôn hình và chuyên mục bài viết nội dung website. Hoan nghênh các vị khách quý đăng nhập website để search những thông tin có liên quan tới, xin ý kiến của các vị khách quý
 

 Địa chỉ website tiếng Việt:    http://vn.ggfsg.com

Ý kiến và kiến nghị xin gửi đến hộp thư:   [email protected]