USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Dữ liệu phi nông nghiệp trong phân tích vàng ngày 11 tháng 7 chưa thể hiện được thực trạng thị trường lao động của Mỹ.

Phân tích cơ bản

Thứ 6 tuần trước, số nhân khẩu có việc làm mới phi nông nghiệp trong tháng 6 của Mỹ là 287 nghìn người, tăng thêm gần 240 nghìn người so với tháng trước, tuy nhiên số liệu phi nông nghiệp lần này không được đầy đủ, trên thực tế số người có việc làm mới trong tháng 6 đã giảm đi. Trên cơ sở so sánh tương tự giữa điều tra hộ gia đình và điều tra tiền lương, số người có việc làm mới trong tháng 6 thực tế đã giảm 119 nghìn người, hơn nữa đã giảm trong 3 tháng liên tiếp. Theo cách tính này, số người có việc làm mới lũy kế trong sáu tháng vừa qua đã giảm tổng cộng 517 nghìn người. Nếu cùng nhìn vào số liệu tháng 5 (số người có việc làm mới là 38 ngàn người) và tháng 6, thì con số bình quân tháng chưa đạt đến 150 ngàn người, còn giá trị bình quân trong 12 tháng vừa qua là 200 ngàn người. Nói tóm lại, tốc độ tạo việc làm đã chậm lại. Cho nên dù thị trường có nhận được sự quảng bá từ dữ liệu, nhưng số liệu có được việc làm phi nông nghiệp mới trong báo cáo điều tra tiền lương hoàn toàn chưa thể hiện được thực trạng chính xác của thị trường lao động Mỹ.       

 


Phân tích kỹ thuật:

图片关键词


Nhìn tử biểu đồ 1 giờ, thị trường ngày thứ 6 do phi nông nghiệp dẫn dắt trải qua 1 phiên nhấp nhô sóng, sau khi đột ngột tăng lên 1364, trong nháy mắt đã rơi xuống gần 1355, hỗ trợ dọc theo đường xu hướng tăng 1305-1312 hình thành từ kỳ trước là hoàn toàn hợp lý, trong khi đó lệnh bán khống của chúng ta 1360, mục tiêu là 1336 đều quy đổi tiền mặt, lợi nhuận rất khả quan, cơ bản đều đã nắm chắc trong tay.       

       Thứ 6 tuần trước sau khi rơi xuống 1335 lập tức dội lại, và lên dốc 1375-1370 giảm xuống đường xu hướng (màu đen), đồng thời đóng ở cận trên của vị trí này, phiên sớm hôm nay tiếp nối xu hướng mạnh của phiên cuối ngày thứ 6, sau khi có một chút chênh giá mở cửa thị trường ngay lập tức kéo lên cao gần 1375, thăm dò cao điểm của kỳ trước rồi nhanh chóng hạ xuống, kiểu đột ngột tăng cao rồi rơi trở về này không phải là mạnh, mà là thị trường theo chiều giá lên lặp đi lặp lại, do vậy phiên sớm không nên theo nhiều quyết liệt, mà trước tiên nên xem phiên Á Âu xuống đột ngột, phiên Mỹ chạm đáy ổn định sau đó mới xem xét bán ra, dự kiến trong tuần sẽ xoay quanh 1375-1340 và lặp đi lặp lại, sau đó mới lựa chọn phương hướng, hỗ trợ ngắn hạn đặt 13621350, cận trên đặt 1375.             


图片关键词

Nhìn từ biểu đồ 4h, 10 giờ đóng Doji, phiên xuất hiện sự trung lập và sự bất đồng, tiếp theo chú ý 1375 kháng cự, cận dưới 1362-1363 hỗ trợ, vị trí này là đường trung bình trong biểu đồ 4h và biểu đồ ngày của ngày mùng 5, 1363-1375 bất kỳ bên nào sau khi đột phá thì phương hướng tương đối rõ ràng:       


Lên dốc 1375, sẽ đi thăm dò 1358-1375 điểm áp chế dọc theo đường xu hướng tăng 1380, ngoài ra là 1394-1397;


Xuống dốc 1363, độ chênh thoái lui sẽ tăng, trong thời gian ngắn hình thành trạng thái sóng lên xuống nhấp nhô, tiếp theo xuống đột ngột, trọng điểm đặt 1350,1340 hỗ trợ.   

       Lối tư duy tổng thể dựa vào việc nhìn nhận đúng thị trường, ngắn hạn vẫn lấy khuynh hướng thấp mua cao bán là chính, ước tính còn có 30-40USD không gian tăng lên. Tuy nhiên điều cần chú ý là, từ 1200 đến nay, tăng lên 200 USD cũng làm tăng rủi ro, hãy cảnh giác với những bước ngoặt.     

 

 Kiến nghị thao tác

        1、 1362-1363 làm nhiều, dừng lỗ 1357, mục tiêu 13681372,1375, lên dốc chờ xem 1384

              2、 Nếu buổi trưa trực tiếp xuống dốc 1362, phải lùi lại 1367-1368 bán khống, dừng lỗ 1372, mục tiêu 1362,1357,1353.