USER CENTER
Bạc giao ngayTrading Guide Trang chủ>Hướng dẫn giao dịch > Bạc giao ngay
Cổ phiếu lớn nhất thế giới , khối lượng giao dịch trong ngày của 20nghìn tỷ$

Bạc tài khoản, được gọi là bạc giao ngay quốc tế hoặc bạc London, là một loại mua bán được thực hiện theo hình thức hợp đồng nhằm tận dụng nguyên lý đòn bẩy vốn. Bạc giao ngay lấy USD làm đơn vị tiền tệ, lấy ounce làm đơn vị hợp đồng, thông thường các nhà đầu tư không giao hàng thực tế sau khi giao dịch bạc giao ngay, mà thu lợi nhuận chênh lệch sau khi kết thúc giao dịch mua bán.
Hiện nay còn 137.4 nghìn tấn bạc giao ngay trên toàn cầu, số lượng giữ hàng năm tăng trưởng với tốc độ 2%. Số lượng cung cầu bạc hàng năm khoảng 4200 tấn, mà bạc mới khai thác ra hàng năm chiếm 62% của số lượng cung ứng hàng năm.

Điểm lợi thế đầu tư vàng
 • Ngưỡng thấp, thành vốn đầu tư ít

  Ngưỡng tiền vốn của bạc giao ngay thấp hơn vàng giao ngay, hơn nữa một ounce giá bạc thấp hơn, thích hợp với đa số nhà đầu tư;

 • Giao dịch hai chiều, cơ hội doanh lợi nhiều

  Bạc giao ngay là một công cụ tránh rủi ro, có thể giữ giá trị để chống đối lạm phát; Bạc giao ngay 24 giờ giao dịch hai chiều, bất cứ là thị trường bò tót hai là thị trường con gấu, tăng lên hay là giảm xuống, nếu khống chế xác đáng, đều có thể doanh lợi.

 • Giao dịch đòn bẩy, lợi ích lớn

  Cách giao dịch bạc đa dạng hóa, 24 giờ đều có thể giao dịch, có lợi cho giảm xuống rủi ro, tăng thêm cơ hội doanh lợi; Bạc giao ngay được thực hiện bằng tiền ký quỹ, khoảng 1:100 lần đòn bẩy, lợi ích cao

 • Thị trường công bằng minh bạch

  Thị trường đầu tư bạc giao ngay lớn, không có nhà cái thao túng, thị trường công khai minh bạch, giao dịch công bằng chính quy.

Điểm lợi thế đầu tư vàng
Biến động giá thấp nhất 0.1USD
Đơn vị giao dịch (lot) 2500 Ounce
Số lot ít nhất Ít nhất 0.1 lot
giá chênh lệch 0.50 USD/ounce
Tiền ký quỹ Tiền ký quỹ: 1.000 USD/lot
Lãi suất trong ngày Tỷ giá lợi nhuận mua vào: 2.25%, tỷ giá bán: 0.75% (Tỷ giá chuyển đổi theo thời gian thực tế)
Thời gian giao dịch 24 giờ
Bắt buộc khóa giao dịch Giá trị tài sản thuần/tiền ký quỹ cần thiết ≤20%
Tiền ký quỹ khóa giao dịch 100%
Mở khóa giao dịch: mỗi lot 1000 USD tiền ký quỹ