Giá vàng giao ngay là gì?
Là một công cụ đầu tư trên toàn thế giới, vàng có khả năng chống lạm phát rất mạnh, luôn luôn được coi là một trong những lựa chọn đầu tiên cho việc phòng ngừa rủi ro tài sản, bất kể sự thay đổi của thị trường, giá trị của vàng luôn tồn tại, ngày càng có nhiều nhà đầu tư lựa chọn để thực hiện việc phòng ngừa và đánh giá tài sản như một công cụ bảo hiểm rủi ro.
 • Giao dịch hai chiều T + 0
  Lựa chọn mua/bán theo xu
  hướng tăng giảm

 • Giao dịch 24h trên toàn cầu
  Giao dịch vào buổi tối, cơ
  hội thắng cao hơn

 • Giao dịch nhiều lần trong
  ngày với tốc độ nhanh
  Năng suất cao hơn

 • Giá trị tăng khi giao
  dịch đòn bẩy
  Tiền ký quỹ nhỏ với
  lợi nhuận cao

Điểm lợi thế đầu tư vàng
Biến động giá thấp nhất0.1USD
Đơn vị giao dịch (lot)100 Ounce
Số lot ít nhấtÍt nhất 0.1 lot
Giá chênh lệch0.50 USD/ounce
Tiền ký quỹTiền ký quỹ: 1.000 USD/lot
Lãi suất trong ngàyTỷ giá lợi nhuận mua vào: 2.25%, tỷ giá bán: 0.75%
(Tỷ giá chuyển đổi theo thời gian thực tế)
Thời gian giao dịch24 giờ
Bắt buộc khóa giao dịchGiá trị tài sản thuần/tiền ký quỹ cần thiết ≤20%
Tiền ký quỹ khóa giao dịch100%Mở khóa giao dịch: mỗi lot 1000 USD tiền ký quỹ
Tiền ký quỹ vào thứ sáu100%
Numbered input error